MINE ERFARINGER MED ALEXANDERTEKNIKKEN

Jan Clausen

Jan Clausen elevhistorie alexanderteknik

 

Siden de tidlige teenageår har jeg været plaget af rygsmerter p.g.a. en skævhed og runding i øverste halvdel af rygsøjlen (kypho-socilose). Mange års stillesiddende arbejde på kontor bøjet over et skrivebord og en computer førte efterhånden til, at jeg opbyggede flere og flere spændinger i kroppen, især i ryg og nakke.

Adskillige lægebesøg i årenes løb førte ikke til andet end nytteløse råd om styrketræning og ryggymnastik. Resultatet var, at jeg blev så anspændt og udmattet, at jeg mistede min vitalitet og engagementet i arbejdet.

Jeg begyndte på anbefaling fra en bekendt som privatelev hos Joseph Artzi i 2000, og fra de første lektioner blev jeg mere og mere opmærksom på, at jeg i alt for mange år havde levet i en fysisk tilstand af anspændthed og stress, og at vejen til et bedre liv med større personlig sikkerhed og ansvar måtte ske gennem en gradvis psykofysisk omformning af mit liv.

Jeg har i tidens løb deltaget i mange kurser om personlig udvikling; men må tilstå, at den mest dramatiske og gennemgribende måde at forandre sit liv på finder sted gennem det potentiale, der ligger i Alexander-teknikkens måde at forbedre og træne kroppens fysiske tilstand samtidig med, at der tilvejebringes et mentalt overskud, der gør det muligt at leve et mere aktivt og oplevelsesrigt liv.

Jeg påbegyndte den 3-årige uddannelse som Alexander-lærer i 2003, og i de følgende år rettede mine skulderne sig betydeligt og krumningen på rygsøjlen for¬svandt gradvist. Både mine venner og medelever bemærkede med undren den positive fysiske forandring, som helt uventet fandt sted hos en person oppe i slutningen af fyrrene, hvor man skulle tro, at forkalkning udelukker muligheden for nogen væsentlig ændring i kroppens struktur. Jeg har i dag opnået så store fysiske forbedringer, at jeg med lethed kan udføre almindelige be¬vægelser i siddende, stående og liggende situationer. Jeg har til min store glæde ingen trætheds¬fornemmelser i ryggen, når jeg sidder på en stol. Det bedste er, at jeg nu med glæde og fornøjelse kan spadsere og løbe i længere tid uden ulidelige spændinger i ryg og nakke.

Ud over ændringerne i kroppen kan jeg med glæde registrere, at mine spændinger og stresssymptomer langsomt har fortonet sig, idet jeg er mere og mere sikker i måden at bevæge mig på, har fået større kraft i stemmen og ikke mindst et mentalt overskud til at klare stressede og konfliktfyldte situationer i dagligdagen, som jeg aldrig nogensinde før har haft.

Jan Clausen, akademiker med tidligere ansættelser i offentlig administration og elev på  Alexanderskolen i København.