ALEXANDERSKOLEN

Uddannelsen af Alexandertekniklærere på Alexanderskolen

Alexanderteknik uddannelsen på  Alexanderskolen i København blev etableret i 1986 af Joseph Artzi. Uddannelsens varighed er 6 år med minimum 1600 timers undervisning. Der arbejdes med individuel udvikling i gruppen, man undervises i Alexanderprincipperne og i, hvordan man arbejder med dem. Man lærer, hvad der er forkert brug af kroppen – og hvad der er god brug. Indhold i uddannelsen er bl.a.:

 • Forandring og forbedring af bevægelsesmønster og opnåelse af bedre koordination
 • Analyse af strukturelle problemer forårsaget af forkert brug af kroppen
 • Kropsbevidsthed i bevægelser
 • Kropsmekanik
 • Grundlæggende anatomi
 • Kommunikation mellem lærer og (kommende) elev

Uddannelsen afsluttes med diplom fra Alexanderskolen.

Undervisning på alexanderskolen

Har du lyst til at hjælpe andre?

 • Ønsker du forandring i dit liv (uanset alder)?
 • Har du fysiske problemer som rygskade, piskesmæld, hofte- og knæskader eller kroniske smerter?
 • Lever du et stresset liv?
 • Er du professionelt udøvende kunstner (musiker, danser, sanger, skuespiller)?
 • Er du atlet og vil forbedre din professionelle kunnen?
 • Ønsker du at kombinere Alexanderteknik med din profession, f.eks. som læge, sygeplejerske, psykolog, terapeut eller ergoterapeut?
 • Vil du gerne udvikle dig?

Så vil uddannelsen til Alexanderlærer være noget for dig.

Den uafhængige Alexanderskole

Jeg har frigjort min skole fra fagforeninger. Træningen til Alexanderlærer kræver forandring, så den kan tilpasses moderne menneskers forskellige forudsætninger og behov. Den gamle victorianske pædagogik hører historien til. Undervisningsforløbet justeres, så det passer til den enkeltes arbejdstider, økonomi, familieliv, transportmuligheder, helbred osv.

Jeg har planlagt min undervisning fleksibelt så alle, der er interesseret i at blive Alexanderlærer også har mulighed for at blive det. Det vil sige, at vi har færre timer på ugentlig basis og derfor et længere uddannelsesforløb. Min erfaring har vist, at denne undervisningsmodel giver eleverne ro og tid til at tage teknikken til sig og dermed en høj standard som Alexanderlærere.

Sammen med en bred gruppe lærere og elever har jeg været med til at etablere Alexandernetværket. Netværkets funktion er ikke at lave regler eller kontrollere, men at skabe kontakt og kommunikation, udveksle synspunkter og inspirere hinanden.

Se alexandernetvaerket.dk