Akseprincippet

Siden 2000 har jeg udviklet en ny undervisningsform, som jeg kalder Akseprincippet (the Main Axis Principle).

Kroppens mekanik kan forstås på mange forskellige måder. Jeg har studeret og fundet en nøgle til mange kombinerede problemer, der kan forbindes med hele bevægeapparatet. Jeg har studeret mekanismerne og er nået frem til eksistensen af en aktiv hovedakse. Denne akse er ansvarlig for kroppens grundlæggende bevægelse set i forhold til rummet.

Hovedaksen stabiliserer hele bevægeapparatet, skaber en velafbalanceret, bevægelig, men stabil position og er grundlaget for hele kroppens holdning. Ved at lære at identificere og aktivere denne akse korrekt, vil man etablere det mest funktionelle bevægeapparat så vel som opnå den bedst mulige brug af kroppen – den bedst mulige bevægelighed og den mindst nedslidende bevægelse.

Jeg har integreret dette princip i min Alexanderundervisning med meget lovende resultater.

Joseph Artzi

Joseph Artzi demonstrerer akseprincippet