GAVN AF TEKNIKKEN

Marianne Holst-Petersen

marianne-elevhistorie-alexanderteknik

Gennem arbejdet de forskellige steder og i særlig grad under arbejdet med børn og unge er jeg ustandselig stødt på symptomer og lidelser i bevægeapparatet. I disse tilfælde har min opgave været rådgivning; men jeg har oplevet at blive tiltagende usikker på, hvad der ville være det rigtige for netop denne person (barn/unge).

Mit udgangspunkt har været, at enhver person har sine fysiske særpræg og sine specielle livsbetingelser, men at alle nødvendigvis må fungere ud fra generelle, fælles principper.

Efter en hel del søgen fandt jeg frem til Alexanderteknikken, og efter private lektioner begyndte jeg på Alexanderskolen i maj 2003.

Igennem den fremadskridende undervisning bliver jeg mere og mere bestyrket i min opfattelse af det rigtige i denne teknik. Man lærer at vende tilbage til den oprindelige motoriske adfærd. Dette bliver understreget af den synlige effekt, som teknikken har på andre med forskellige problemer i bevægeapparatet. Bl.a. har jeg aldrig tidligere set så gode resultater hos folk med rygproblemer, herunder diskusprolaps og Mb. Scheuermann.

Også jeg selv har haft stor gavn af teknikken. Mit bevægemønster er blevet lettere og mere hensigtsmæssigt og de forskellige småskavanker, som næsten må kaldes ”almindelige”, mærker jeg stort set intet til mere.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg håber, at mange flere både med og uden bevægeapparatproblemer vil opdage og få gavn af teknikken.

Marianne Holst-Petersen, uddannet læge. Forskellige hospitalsansættelser og ansættelser i praksis.

Herefter knap 16 års ansættelse som skolelæge hhv. kommunal børn-og ungelæge.