ALEXANDERTEKNIK OG MUSIKERE

Kroppen, instrumentet, musikken og Alexanderteknik

Sammenlignet med andre erhverv har professionelle musikere et meget langt arbejdsliv. De øver sig flere timer om dagen, fra de er børn til de bliver gamle. De fleste musikere fokuserer først og fremmest på at mestre deres instrument. Men musikeres vigtigste instrument er i virkeligheden deres krop, og mange musikere betaler en meget høj prisved at forsømme kroppen igennem deres lange arbejdsliv. De pådrager sig fysiske skader og smerter. De slider deres krop op, og de forhindres derved i at nå det præstationsniveau, som deres talent og dedikation gør dem fortjent til. Ikke underligt at mange musikere føler sig frustrerede.

I stedet for at lære at bruge kroppen hensigtsmæssigt, slider de på den, mens de spiller på deres instrument. Musklerne bliver mere og mere anspændte. Kroppen bliver tung og kollapser, så detfrie, dynamiske flow mellem krop og instrument begrænses. Musikeren bliver stresset og utilfreds. Kroppen reagerer med ondt i ryggen og muskelsmerter i nakke, arme og hænder. Senebetændelse, træthed og blackouts er andre kendte fænomener.

Når sjælen fanges i et fængsel vogtet af stive, anspændte muskler, hindres musikeren i at udtrykke sine følelser frit og spontant gennem sit musikinstrument. Erfarne musikere fortolker komponistens ideer intellektuelt og udtrykker egne følelser i musikken. Men vanemæssigt misbrug af kroppen gør det meget svært for dem at give optimalt udtryk for disse ideer og følelser gennem deres instrument. Musikerens mulighed for at formidle musikken, som han eller hun ønsker det, afhænger af, at det neuromuskulære og det finmotoriske system samt kroppen generelt er velfungerende og bruges rigtigt.

Det er utilstrækkeligt og direkte forkert at sige til en person med holdningsproblemer, at vedkommende skal holde hovedet rigtigt eller ranke ryggen. Sådanne overfladiske tiltag har ingen effekt på dårlige, ubevidste vaner, der er dybt indarbejdet i kroppen, og som altid er årsag til holdningsproblemer. Det er her Alexanderteknikken kommer ind i billedet. Teknikken tager fat på de dårlige vaner ved at lære sine udøvere at neutralisere forkerte og uønskede, ubevidste kropslige reaktioner på impulser og skifte dem ud med bevidst valgte og hensigtsmæssige reaktioner. Dette er nøglen til kropslig frihed. Gennem Alexanderteknikken er det muligt at opnå fuldkommen bevidst kontrol over det voluntære muskulære system (dvs. det viljestyrede system) og lære at anvende den opnåede kontrol under udøvelse af musikken. At mestre sin egen krop er en forudsætning for at kunne præstere det ypperste på sit musikinstrument.

Hvis man underviser i at spille et musikinstrument uden at undervise i rigtig brug af kroppen, gør man de studerende den samme bjørnetjeneste, som underviste man dem i et sprog uden at lære dem grammatikken. Alexanderteknik tilbyder den grammatik, som mange musikere mangler og har så hårdt brug for. Det er ikke tilfældigt, at en del musiklærere uddanner sig til Alexanderlærere. For fremtidens musikstuderende må man håbe, at endnu flere lærere vil kombinere musikundervisningen med Alexanderteknik.

Musikere og alexanderteknik